Men zegt dat een Meer Persoonlijkheids Stoornis een psychische aandoening is en een stoornis, het woord zegt 't al, maar volgens mij is dit normaal en heeft iedereen dat, ook ik. Soms weet ik zelf niet wat ik denk of hoe ik voel, ik kan bij anderen ook anders worden en anders voelen. Ik zie ook dat bepaalde mensen bij bepaalde mensen anders worden. Hier uit kan de conclusie getrokken worden dat personen niet echt bestaan of dat een persoonlijkheid slechts maar een heel klein deel van een individu is. Ik denk zelf dat ik niet zozeer ben wie ik ben, maar ben wie ik ben gemaakt. Natuurlijk is een klein deeltje wel echt persoon bij mij, maar dat is genetisch en dat is ook weer gemaakt. Je zou viguurlijk een groep mensen niet als stippen kunnen zien maar al een hoop stokjes als bij mikado over elkaar en overal waar twee stokjes elkaar kruisen is een persoon, en verekt, je bent ook een kruising van je ouders.
Je ziet ook dat normale nette mensen in een oorlog of met sport ineenkeer helemaal veranderen en dingen doen die je niet zou verwachten of die ze anders zouden veroordelen, zoals moorden en verkrachten en grove dingen roepen. Zo heb je ook mensen die een dubbelleven leiden en in feite uit twee personen bestaan.

Je zou haast mensen niet als personen kunnen zien maar als organismen of ouderwets als volkeren maar ik gebruik liever de term organisme omdat ik volkeren iets te abstract vind en niet goed onderbouwt op z'n plek zit in de context met wat ik bedoel. Een Marokkaan een Chinees of een Surinamer b.v. kan als 'ie helemaal geïtegreerd is in de Nederlandse samenleving eeder tot het Nederlandse volk horen dan tot het volk van zijn afstamming. Ik vind zelfs een zwart persoon er Nederlandser uit kan zien dan een oost-Europeaan uit een boerendorp aldaar. Als ik een groep oost-Europeanen zie of de eerste generatie Turken in Nederland is het net alsof ze tot een ander type primaat horen. Maar dat komt dan puur door hun manier van kijken en bewegen. Dat komt er weer op neer dan men niet zozeer is wie die is maar hoe die gemaakt is. Als ik zou zijn opgegroeid in een arm oos-Europees dorpje zou ik een hele andere persoon zijn.


Terug naar columns.