Er is waarschijnlijk ooit een plan geweest van het voormalige warschaupact om een deel van de Nederlandse bevolking te laten verplaatsen naar de exclave Kaliningrad, -een los stukje Rusland tussen Polen en Litouwen- wanneer bij een conflict tussen oost en west Nederland overstroomt als een soort compensatie. Het zou dan een Nederlandse sovjet republiek worden, een vierde Baltische republiek. Er zijn een paar redenen waarom het plan er misschien daadwerkelijk geweest moest zijn, A: de exlave is ongeveer qua omvang een derde van het oppervlak van Nederland, B: er wonen nog geen een miljoen mensen in de exclave ofwel oblast Kaliningrad en B: wanneer men het sovjet logo van de vlag van de Sovjet Unie toevoegt aan de Nederlandse vlag, links in de rode baan, is dat in de stijl van de deelrepublieken (SSR's) van de voormalige Sovjet Unie. Opvallend is ook dat de ssr vlaggen van de Baltische republieken ook de meeste overeenkomsten hadden met de Nederlandse vlag. Verder zal het plan ook heel denkbaar zijn omdat ook al een paar Nederlandse steden een kernbom zouden krijgen. De Sovjet Unie zou ook een beterder greep op Nederland hebben vanwege de familie en vriendenbanden van de Nederlandse bevolking tussen Nederland en de Nederlandse ssr. Ook werkt de volkverhuizing wat een compensatie genoemd zou worden als een soort chantage of propagandamiddel zodat Moskou een beterder greep zou hebben op de Nederlandse bevolking in de NSSR of NSRR (sovjet is raad). Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken zouden zij zeggen.

Terug naar columns.